Musiken som terapi

Vem har inte en favoritlåt – eller flera – som väcker glada eller trista minnen från förflutna år? Musiken är det internationella språket, det lättaste sättet som vi kan kommunicera med andra från en annan kultur eller region, och som kanske talar ett för oss obegripligt språk. Men musikens under slutar inte där – den kan även användas som terapi för dig som känner dig ledsen eller nedstämd, oroad, nervös eller deprimerad. Klicka här för mer information. Musik kan avleda och lindra, lugna och stimulera. När den upplevs i grupp skapar den gemenskap och samhörighet, och bidrar till nya, intressanta samtal.

Så fungerar musikterapiMusik

Musikterapi kan delas upp i två grupper: receptiv terapi och expressiv terapi. Som du säkert redan gissat på namnen, så handlar receptiv terapi om musiken som du lyssnar på, medan expressiv terapi handlar om att själv vara med och spela och sjunga, att själv skapa den lindrande musiken. Det gör inget om du aldrig fått någon som helst instruktion i ämnet – alla kan få vara med under en kreativ terapitimme. Det är dock viktigt med en öppen kommunikation mellan terapeut och patient – ty olika sorters musik har olika effekter på olika människor. I det stora hela gör denna sorts terapi att livskvaliteten höjs, och den påverkar även det fysiska välmåendet.

Andra sorters terapi

Musiken hjälper med mycket, men den är inte en magisk lösning på allas problem. Det kan finnas psykiska åkommor som behöver mer drastiska åtgärder. Därför finns Finjagården i Malmö. Ett behandlingshem för dig som lider av:

• OCD
• Självskadebeteende
• Ångest
• Personlighetsproblematik
• Trauma
• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Depression

Finjagårdens mål är att, med hjälp av olika former av terapi som KBT och DBT, hjälpa dig att uppnå ett bättre liv, att lära dig hantera dina problem så att de inte längre plågar din vardag. Terapeuterna på Finjagården AB utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder, och arbetar långsiktigt med uppföljning och förebyggande vård för att du som patient ska få bästa möjliga hjälp. Finjagården ligger en bit utanför Hässleholm, i vad som är inspirerande lokaler omringade av vacker natur på alla sidor. Så lämna stadens stress och kom till Finjagården för att få den hjälp du behöver för att komma på fötter igen.